Quy định và hình thức thanh toán

 

* Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện.

* Chi phí mua, bán sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do người bán cung cấp. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, người bán sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

* Chuyển khoản:

  - Tài khoản VNĐ

                Tên TK: Công ty cổ phần dược phẩm PQA

                Số TK: 3202201002881

                 Ngân hàng: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

                Chi nhánh: Chi nhánh Thành Nam- Nam Định

                Địa chỉ: Số 5  Phan Bội Châu- Phường Trần Đăng Ninh- Thành phố Nam Định

Đặt Mua