• Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc mua sản phẩm dược, thực phẩm chức năng của website: Thuocdongypqa.vn 
  • Tất cả mọi trường hơp đổi trả và chăm sóc khách hàng, người mua có thể liên hệ với website: Thuocdongypqa.vn theo những thông tin được niêm yết công khai trên website.
  • Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Đặt Mua